Menu

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
ul. Garwolińska 19
08-412 Borowie

tel. +48 512 550 281
e-mail: gokb@op.pl

ePUAP: /GOKBorowie/SkrytkaESP

Aktualności

Obchody 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Marka Kukiela proboszcza Parafii Borowie rozpoczęły się uroczystości 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nieodłącznym elementem uroczystości były Poczty sztandarowe wraz ze sztandarami Zespołu Szkół w Głoskowie, Zespołu Oświatowego w Borowiu, OSP Jaźwiny, OSP Głosków, OSP Iwowe, OSP Chromin i OSP Borowie, a także Gminna Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Michałem Szostakiem. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Niepodległości na skwerku w centrum Borowia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, który powiedział: " Szanowni Państwo, gromadzimy się jak co roku jako społeczność gminy Borowie, aby w tej wspólnocie przeżywać obchody Narodowego Święta Niepodległości. Nasze uroczystości rozpoczęliśmy w parafialnym kościele dziękując Bogu za to że możemy żyć i pracować w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.
Naszym uroczystościom towarzyszą nieodłączne symbole: biało – czerwone flagi, odśpiewany wspólnie hymn państwowy, licznie przybyłe poczty sztandarowe ze swoimi sztandarami łączące nasze lokalne i środowiskowe wspólnoty. W dzień taki jak dzisiaj symbole te są niezwykle wymowne, przypominają bowiem o łączności międzypokoleniowej, wskazują na to, co jako Naród nas zawsze łączyło dawniej i łączy również we współczesnym świecie. Wydaje się, że jako Polacy, więcej powinniśmy mówić o tym, co nas łączy, jakie działania winniśmy podejmować aby wolność i suwerenność naszej Ojczyzny nie była zagrożona, aby kolejne pokolenia Polaków żyło bez wojen.
Dzisiejsze obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy jako Narodowe Święto Niepodległości. Przeżywamy to Święto obok innych wydarzeń w kraju i za naszymi granicami, które wzywają nas do refleksji, do spojrzenia z szerszej perspektywy na to, czym żyjemy jako współczesna, Polska wspólnota narodowa. „Polska to jest wielka rzecz” – pisał Stanisław Wyspiański w „Weselu”. Wierne temu zawołaniu były całe pokolenia synów i córek naszego Narodu, walczących o odzyskanie niepodległości, tułających się po świecie w tak wielu okresach emigracji, działających dla Polski w instytucjach międzynarodowych i państwowych. Przez wieki wypracowaliśmy dwa modele służby Ojczyźnie: model romantyczny, w którym ważne jest poświęcenie, ofiarność i gotowość do walki zbrojnej oraz model pozytywistyczny, w którym liczy się codzienna, systematyczna praca, nastawienie na rozwój gospodarczy i wspieranie spójności społecznej. Między tymi modelami patriotyzmu nie ma sprzeczności, są one komplementarną całością, dzięki której lepiej możemy zrozumieć i zastosować to, czym w polskiej tradycji jest służba Ojczyźnie, także dzisiaj, w Polsce współczesnej, na początku XXI wieku.
Jedno przesłanie wydaje się niepodważalne. Nasza historia, działalność dla Ojczyzny naszych przodków - w wielu przypadkach okupiona najwyższą ofiarą życia - wzywa nas, byśmy we współczesnym, wolnym i demokratycznym, kraju rozumieli, czym jest i jaką wartość stanowi narodowa niepodległość i samodzielne, suwerennie niezależne państwo. O tej właśnie wartości, o zawsze aktualnej potrzebie służby Ojczyźnie musimy pamiętać. Nasza historia i tradycja wzywa nas do uczestnictwa w życiu publicznym, do wypełniania obowiązków patriotycznych i obywatelskich, które co prawda wymagają od nas wysiłku, ale w przeciwieństwie do wielu okresów w naszej historii współcześnie nie powodują nakładania jakichkolwiek represji.
Szanowni Państwo!
Chcę serdecznie wszystkim Państwu podziękować za obecność i uczestnictwo w tym Narodowym święcie. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi za sprawowaną Mszę Świętą, za wygłoszoną homilię, a pocztom sztandarowym, gminnej orkiestrze dętej, młodzieży szkolnej i wszystkim zgromadzonym za liczną obecność.
Dziękuję także tym mieszkańcom, którzy za swój patriotyczny obowiązek widzą wywieszenie biało czerwonej flagi czy uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości. Pamiętajmy o tym, że poświęcenie, mądra działalność naszych przodków, a także tak wiele pomyślnych wydarzeń z przełomu XX i XXI wieku sprawiły, że dzisiaj obowiązki patriotyczne można powiedzieć powinny być wpisane w naszą codzienną, zwykłą działalność i pracę: indywidualną i zbiorową. Korzystajmy więc z tych możliwości i bądźmy dumni z naszej historii i naszej Ojczyzny". Następnie delegacje: samorządu gminy, Zarządu Oddziału Gminnego i jednostek OSP, SP ZOZ. jednostek oświatowych, GOK i Zespołów ludowych, Klubu motocyklowego Yastrable, złożyły kwiaty i wiązanki. Na zakończenie wystąpiła młodzież Szkoły Podstawowej w Iwowem i Gminna Orkietra Dęta z okolicznościowym repertuarem.
 • autor: Małgorzata Szczypek, data: 2023-11-13
 • Zdjęcie przedstawia Orkiestrę Detą z Pilawy.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli władz gminy.
 • Zdjęcie przedstawia uczniów ze szkół ze sztandarem.
 • Zdjęcie przedstawia strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Zdjęcie przedstawia wójta Gminy Borowie.
 • Zdjęcie przedstawia mieszkańców niosących flagę.
 • Zdjęcie przedstawia uczniów szkół ze sztandarem.
 • Zdjęcie przedstawia członków OSP ze sztandarem.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli władz oraz osoby prowadzące uroczystość.
 • Zdjęcie przedstawia mieszkańców z flagą.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli władz składających wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli szkół składających wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli OSP składających wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia prezesa OSP z Borowia składającego wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia przedsatwicieli SP ZOZ składających wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia członków klubu motocyklowego składających wiązanki.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli Zespołów Ludowych składających wiązanki.
 • Zdjęcie grupowe dzieci śpiewających podczas uroczystości.
 • Zdjęcie przedstawia pomnik.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
ul. Garwolińska 19
08-412 Borowie

NIP: 826-11-11-323
REGON: 000955213

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borowie