Menu

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
ul. Garwolińska 19
08-412 Borowie

tel. +48 512 550 281
e-mail: gokb@op.pl

ePUAP: /GOKBorowie/SkrytkaESP

Ośrodek Kultury

 • Zdjęcie przedstawia mural na ścianie GOK w Borowiu
 • Zdjęcie przedstawia wejście do budynku GOK w Borowiu
 • Zdjęcie przedstawia czytelnię w budynku GOK w Borowiu

Gminny Ośrodek Kultury

Dysponuje salą widowiskową na 150 miejsc, świetlicą i biblioteką.

           Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności :

 • Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 • Poszukiwanie skutecznych i atrakcyjnych dróg rozbudowania i zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich środowisk w gminie,
 • Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, zespołów, oraz stowarzyszeń fundacji.
 • Organizowanie i koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, upowszechnianie kultury i sztuki ludowej,
 • Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej
 • Wychowanie etyczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem jak najszerszego zakresu wartości,
 • Uwrażliwianie mieszkańców gminy na kwestie czystości i piękna naturalnego środowiska człowieka.
 • Prowadzenie i organizowanie działalności Gminnej Orkiestry Dętej.
 • Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu - mgr Katarzyna Iwaniec

Rejestr instytucji kultury

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
ul. Garwolińska 19
08-412 Borowie

NIP: 826-11-11-323
REGON: 000955213

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Borowie